Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βαμβάκι

09/09/2010 08:22 πμ
Προσβολές στο βαμβάκι από το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι.

Πληροφορίες : Σπύρος Βλειώρας,
Βόλος 7/9/2010

(Τεχνικό δελτίο - γεωργική προειδοποίηση)

ΒΑΜΒΑΚΙ

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ανακοινώνονται τα παρακάτω :

Πράσινο σκουλήκι

Από τις συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες που εγκατέστησαν οι συνάδελφοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Μαγνησίας, Καρδίτσας και Φθιώτιδας, σε συνεργασία με την υπηρεσία μας, φαίνεται ότι αυτές τις ημέρες έκανε την εμφάνισή της στο βαμβάκι η 3η γενεά του πράσινου σκουληκιού, που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου.
Πιο ευάλωτες είναι οι όψιμες καλλιέργειες βαμβακιού. Συνιστάται στους καλλιεργητές να ελέγχουν ανά 2 ημέρες τις καλλιέργειές τους λαμβανομένου υπόψη ότι υπάρχει επικάλυψη γενεών.

Ρόδινο σκουλήκι

Ο αριθμός των συλληφθέντων ατόμων του ρόδινου σκουληκιού τις τελευταίες ημέρες είναι αυξημένος σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα και με στοιχεία της Δ.Α.Α. Λάρισας. Συνιστάται στους παραγωγούς να διαπιστώνουν πρώτα αν υπάρχει προσβολή (δειγματοληπτικός έλεγχος 50-100 καρυδιών ηλικίας 3-4 εβδομάδων από τυχαίες θέσεις του χωραφιού). Σε περίπτωση που ο αριθμός προσβολών ξεπερνά το 10%, συνιστάται ψεκασμός.

  • Επιτρέπεται η χρήση μόνο των κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχουν έγκριση για την καλλιέργεια του βαμβακιού.
  • Να τηρούνται οι συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής και τα συνιστάμενα μεσοδιαστήματα ψεκασμών.
  • Επιβάλλεται να λαμβάνονται πριν και κατά τη διάρκεια των ψεκασμών όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, σύμφωνα με του Κώδικες Ορθής Γεωργικές Πρακτικής.
  • Επισημαίνεται ότι πάντα, σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2-2/2 για τους παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης, πρέπει η επιλογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων να γίνεται ώστε να έχει μέγιστη αποτελεσματικότητα για τον οργανισμό – στόχο (πράσινο/ρόδινο σκουλήκι), ελάχιστη επίδραση στους οργανισμούς μη στόχους, χειριστές, καταναλωτές, μέλισσες, ωφέλιμα, κλπ.
  • Για περισσότερες πληροφορίες οι καλλιεργητές να απευθύνονται στους τοπικούς γεωπόνους, στα αρμόδια τμήματα και γραφεία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στο Περ/κό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας.
Τελευταία νέα