Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πυρηνόκαρπα

25/06/2009 02:13 μμ
Εντομα ροδακινιάς, βερικοκιάς και κερασιάς: ανάρσια, γραφολίθα, αφίδες, κοκκοειδή.Ασθένειες ροδακινιάς, βερικοκιάς και κερασιάς: ωίδιο, κορύνεο, κυλινδροσπορίωση.

Εντομα

ΑΝΑΡΣΙΑ-ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Η δραστηριότητα των ακμαίων των εντόμων έχει αρχίσει σε όλες τις περιοχές και εξελίσσεται με μικρούς σχετικά πληθυσμούς. Για την προστασία της νεαρής βλάστησης από τις προνύμφες των εντόμων, συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο και κατά προτίμηση με σκευάσματα που καταπολεμούν και τα δύο έντομα.

ΑΦΙΔΕΣ (Μελίγκρες) (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ–ΚΕΡΑΣΙΑ)

Σε οπωρώνες που παρατηρείται προσβολή της νεαρής βλάστησης από αφίδες, συνιστάται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ (Άσπρη ψώρα - Ψώρα Σαν Ζοζέ)

Για την καταπολέμηση των κινητών μορφών των εντόμων που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή, συνιστάται επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, μόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολή. Συνιστάται ο ψεκασμός μόνο των προσβεβλημένων δένδρων του οπωρώνα και πλήρης κάλυψη του κορμού και των βραχιόνων με το ψεκαστικό υγρό. Η καταπολέμηση των κοκκοειδών είναι δυνατό να συνδυαστεί με εκείνη για την ανάρσια και τη γραφολίθα.

Ασθένειες

ΩΙΔΙΟ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν μέχρι τώρα ευνοήσει την εκδήλωση της ασθένειας. Για την προστασία των καρπών και της βλάστησης από την ασθένεια συνιστάται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο. Εφόσον επικρατεί ξηρός καιρός με μεγάλη ηλιοφάνεια, οι ψεκασμοί θα πρέπει να επαναλαμβάνονται, ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος, μέχρι το τέλος της ανάπτυξης των βλαστών.

ΚΟΡΥΝΕΟ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ–ΚΕΡΑΣΙΑ)

Ο υγρός και βροχερός καιρός ευνοεί σημαντικά την ανάπτυξη της μυκητίασης. Συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο και ιδιαίτερα στους οπωρώνες που δεν εφαρμόστηκε καταπολέμηση κατά την πτώση των πετάλων.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΩΣΗ (Κερασιά)

Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Συστήνεται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας από τον μύκητα με τη χρήση κατάλληλου και εγκεκριμένου μυκητοκτόνου.

Σύσταση

Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Προσοχή

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Πληροφορίες: Δρ. Θ. Μόσχος
Τελευταία νέα